Általános Szerződési Feltételek

A Tormási Károly E.V. (Nyilvántartási szám: 51772284; 9174 Dunaszeg, Bartók B. u. 9); (továbbiakban: Szolgáltató.), mint taxi személyszállítás teljesítésével és szervezési jogokkal rendelkező társaság, a nála regisztrált, nyilvántartásba vett ügyfeleit (továbbiakban: Megrendelő) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: ÁSZF.) szerint.

A feltételek érvényessége

Szolgáltatások és ajánlatok kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek.

Szerződéskötés

A Szolgáltató a Megrendelő által azonnalra, illetve előre meghatározott időpontra, személyesen, valamint telefonon keresztül történő online megrendeléseknél leadott taxi megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévő gépjárművel, megfelelő megjelenésű gépkocsivezetővel áll ki a Megrendelő taxi rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást.

A szerződés létrejötte

A szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a fuvar rendelését az itt felsorolt lehetőségek valamelyikén rendeli meg és a Szolgáltató az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén visszaigazolta azt.

Megrendelések lemondása

A Megrendelő az előzőekben meghatározott módokban végrehajtott győri azonnali megrendelését az utazás megkezdéséig térítés nélkül lemondhatja. Győri címre történő előrendelés esetén, az előrendelt időpont előtti lemondáskor Megrendelőnek nem kell kártérítést fizetnie. Amennyiben az utazás a Megrendelő hibájából nem tud létre jönni és az előrendelés idejét meghaladta a várakozás, abban az esetben Megrendelő a taxióra által mutatott összeget köteles megtéríteni a gépkocsivezetőnek. A Szolgáltató részéről a fentiekben meghatározottak figyelembevételével, azonnali megrendelés esetén, a vállalt időn belül (10-15 perc), illetve előrendelés esetében a kiállási időpont előtt, kártérítésre való kötelezettség nélkül jogában áll a megrendelést lemondani, de ezen tényről értesítenie kell a Megrendelőt, illetve mindent meg kell tennie, hogy értesíteni tudja.
Amennyiben az elállás a Szolgáltató részéről történik, a Megrendelő által, a szolgáltatás megrendelésekor megadott elérhetőségen történik, a Megrendelő pedig a Szolgáltató hivatalos elérhetőségére címzett, vagy telefonos egyoldalú nyilatkozattal állhat el a szerződéstől.

Diszpécserszolgálat

A diszpécserszolgálat 0-24-óráig áll a megrendelő rendelkezésére.

Az adatok kezelésére és rögzítésére vonatkozóan a Szolgáltató a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő külön szabályzattal rendelkezik

Lásd Adatkezelési Tájékoztató.

Viteldíj


  1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
Alapdíj
 450,- Ft
600,- Ft 600,- Ft 700,- Ft 1,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 3.000,- Ft
 Km. Díj
 450,- Ft 480,- Ft 650,- Ft 690,- Ft 1,- Ft 1,- Ft 1,- Ft 1,- Ft
 Várakozás
(1 perc)
 70,- Ft 90,- Ft 90,- Ft 90,- Ft 90,- Ft 1,- Ft 1,- Ft 1,- Ft

1*: Törzsutas tarifa

2*: Normál tarifa

3*: Normál tarifa ünnepnapokon

4*: Távolsági tarifa ünnepnapokon

5*: Várakozási díj

6-7-8*: Szerződéses díj

Minimál viteldíj 2.000,- Ft

Külön megállapodás alapján egyedi fuvardíj megállapítása is lehetséges.

Óraindítás

Személyes megrendelés esetén az utazás megkezdésekor indítható a taxaméter.
Azonnali telefonos megrendelés esetén a címre érkezést követően, legkorábban a címfelvételtől számított 10 perc múlva indítható a taxióra.
Előrendelésnél, a megrendelt időpontban indítható a taxaméter, kivétel, ha az utazás korábban elindul, így az utazás megkezdésekor indítható a taxaméter.

Elveszett tárgyak

Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az utas felelőssége, visszaszállításáért a taxióra által mutatott összeg kérhető el. A tárgy visszajuttatása előtt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt.
A csomagtartóban hagyott (felejtett) tárgy visszajuttatásáért különdíj nem számítható fel, mivel ez a gépkocsivezető felelőssége, amelyet lehetőség szerint azonnal vissza kell juttatnia tulajdonosához.
Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanuk előtt végezni, a tanuk adatait (név, lakcím) rögzíteni. Amennyiben az adott napon senki nem jelentkezik a talált tárgyért, abban az esetben a kollégának 1 hétig magánál kell tartania a talált tárgyat, majd bármelyik Rendőrkapitányságon le kell adnia.

Poggyászszállítás

A Megrendelő olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy - a taxi gépkocsivezető hozzájárulásával- az üres ülésen el lehet helyezni.
A taxi személygépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

Fuvarmegtagadás

A taxi személygépkocsi vezetője a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

 1. Az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni;
 2. Fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved;
 3. Súlyosan sérült;
 4. Az utas kísérő nélküli magatehetetlen, vagy 6 év alatti kiskorú személy;
 5. Olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb bódító szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyes vagy életveszélyes lehet, vagy a gépjárművezető személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti;
 6. Garázda, erőszakos magatartást tanúsít;
 7. Tűz-, és robbanásveszélyes anyagot szállítana;
 8. Olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek;
 9. Viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat;
 10. A feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni;
 11. Élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezető fél, allergiás, vagy undorodik a szállítandó állattól;
 12. Hosszabb vidéki, vagy külföldre irányuló fuvar esetén nem hajlandó az utas előleget adni.

Gépjármű utas, illetve az általa szállítani kívánt csomag, élőállat általi beszennyezése, megrongálása

A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, hányás, testnedv, illetve egyéb károkozás esetén a gépjárművezető jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére. Beszennyezés esetén a takarításért elkérhető maximális összeg 20.000,- Ft lehet.

Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezető és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezető szükség esetén rendőri intézkedést kérhet. Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezető köteles a tisztításról, javításról kiállított számlát az utas részére bemutatni.

Panaszkezelés

Az utasok panaszaikkal telefonon keresztül fordulhatnak a Szolgáltatóhoz. A panaszokkal kapcsolatos állásfoglalásról a bejelentőt – kérésének megfelelően – értesítjük, illetve súlyos esetekben az NKH részére is továbbítjuk.

A viteldíjjal kapcsolatos reklamációt számlával, vagy a taxiórából kinyomtatott nyugtával kell igazolnia a Megrendelőnek. A fuvaradatokat a szolgáltató 3 hónapig őrzi meg.

Vis maior

A személyszállítás teljesítése és szervezése során a Szolgáltatótól független, előre nem látható kényszerítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (mint például, de nem kizárólag: időjárási körülmények, viharkárok okozta akadályoztatás, forgalmi akadályok). Vis maiornak tekinthető körülmények igazolható fennállása esetén mind a Szolgáltató, mind pedig a Megrendelő mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek telesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehető kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy akadályozzák.

Kártérítés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény XXVI. Cím A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYA ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI 6:518.§-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519.§-a szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531.§ értelmében, ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas.

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató a közzététel időpontjától lép hatályba. A tartalom rendszeresen felülvizsgálatra kerül, amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások, vagy (részlet)szabályok, esetleges változások a szolgáltató oldalán indokolttá teszik.

Kelt: Győr, 2020-09-17 01:35:44

taxi Győr

taxi Győr

taxirendelés győr

taxirendelés győr

személyszállítás győr

személyszállítás győr

repülőtéri transzfer

repülőtéri transzfer

reptéri transzfer

reptéri transzfer

schwechat

schwechat

pozsony

pozsony

budapest liszt ferenc repülőtér

budapest liszt ferenc repülőtér

fuvarvállalás előrendeléssel

fuvarvállalás előrendeléssel

győr városnézés

győr városnézés

budapest városnézés

budapest városnézés

Arrabóna pihenő

Arrabóna pihenő

M1 autópálya

M1 autópálya

Taxi Győr

Taxi Győr

Taxi Győrben

Taxi Győrben

Győri Taxi

Győri Taxi

Győr Taxi

Győr Taxi

S.O.S. Taxi Győr

S.O.S. Taxi Győr

S.O.S. Taxi

S.O.S. Taxi

SOS Taxi

SOS Taxi

munkába taxival

munkába taxival

hotel taxi

hotel taxi

panzió taxi

panzió taxi

taxival hotelbe

taxival hotelbe

munkahelyi megbeszélés

munkahelyi megbeszélés

munkamegbeszélés

munkamegbeszélés

taxi munka

taxi munka

taxi állás kereső

taxi állás kereső

munkába taxi

munkába taxi

SOS Taxi Győr

SOS Taxi Győr

SOS Győr

SOS Győr

S.O.S. Győr

S.O.S. Győr

444 Taxi

444 Taxi

Kis Duna Taxi

Kis Duna Taxi

Győr

Győr

Taxi

Taxi

Taxi Győrújfalu

Taxi Győrújfalu

Taxi Győrzámoly

Taxi Győrzámoly

Taxi Győrladamér

Taxi Győrladamér

Taxi Dunaszeg

Taxi Dunaszeg

Taxi Dunaszentpál

Taxi Dunaszentpál

Taxi Mecsér

Taxi Mecsér

Taxi Ásványráró

Taxi Ásványráró

Taxi Vámosszabadi

Taxi Vámosszabadi

Taxi Nagybajcs

Taxi Nagybajcs

Taxi Kisbajcs

Taxi Kisbajcs

Taxi Vének

Taxi Vének

Taxi Bana

Taxi Bana

Taxi Bábolna

Taxi Bábolna

Taxi Kisbér

Taxi Kisbér

Taxi Ács

Taxi Ács

Taxi Komárom

Taxi Komárom

Taxi Tata

Taxi Tata

Taxi Oroszlány

Taxi Oroszlány

Taxi Mór

Taxi Mór

Taxi Csesznek

Taxi Csesznek

Taxi Zirc

Taxi Zirc

Taxi Pápa

Taxi Pápa

Taxi Csót

Taxi Csót

Taxi Ugod

Taxi Ugod

Taxi Gyarmat

Taxi Gyarmat

Taxi Gyömöre

Taxi Gyömöre

Taxi Szany

Taxi Szany

Taxi Szil

Taxi Szil

Taxi Csorna

Taxi Csorna

Taxi Kapuvár

Taxi Kapuvár

Taxi Enese

Taxi Enese

Taxi Rábapatona

Taxi Rábapatona

Taxi Nyúl

Taxi Nyúl

Taxi Écs

Taxi Écs

Taxi Győrság

Taxi Győrság

Taxi Töltéstava

Taxi Töltéstava

Taxi Pér

Taxi Pér

Taxi Mezőörs

Taxi Mezőörs

Taxi Győrasszonyfa

Taxi Győrasszonyfa

Taxi Pinnyéd

Taxi Pinnyéd

Taxi Lipót

Taxi Lipót

Taxi Komárom

Taxi Komárom

S.O.S. Taxi Győr sostaxigyor.hu Zöld Taxi Győrben zoldtaxigyor.hu Zöld Taxi Győrben zoldtaxigyor.eu Helyközi Taxi Győr helykozitaxigyor.eu Helyközi Taxi Győr helykozitaxigyor.hu Helyi Taxi Győr helyitaxigyor.eu Helyi Taxi Győr helyitaxigyor.hu Távolsági Taxi Győrben és környékén tavolsagitaxigyor.eu Távolsági Taxi Győrben és környékén tavolsagitaxigyor.hu 444 Taxi Győrben és környékén 444taxi.hu Kis Duna Taxi győri és Győr környéki fuvarokhoz kisdunataxi.hu

Az oldal nem használ sütiket.

Ön és adatai biztonsága fontos számunkra!

Impresszum | ÁSzF | Adatkezelési Tájékoztató